Thorium niet duur

Op zaterdag 16 april is in het Brabants Dagblad een artikel over thorium van de hand van onze oprichter van www.groenekernenergie.nl verschenen. Dezelfde krant heeft op 21 april in de editie Meierij een repliek door Peer de Rijk, directeur van WISE, geplaatst. Peer de Rijk richt zich persoonlijk tot onze oprichter. Zoals te verwachten keert hij zich tegen thorium. Zijn argumenten zijn vrijwel gelijk aan wat op de site van Wise staat maar één punt is nieuw, namelijk dat Thorium peperduur zou zijn. Het waarom blijft onduidelijk.

Hieronder een commentaar op het betoog van Peer de Rijk dat inmiddels ook aan het Brabants Dagblad is aangeboden.

Thorium helemaal niet duur.

Peperduur gaat thorium volgens Peer de Rijk worden want je moet er duizenden bouwen. Wetenschappers zouden gezegd hebben dat zoiets duizenden miljarden gaat kosten. Bedoelt hij soms over de hele wereld? Professor Kloosterman van de TU/Delft, onze internationaal erkende kernfysicus die bijvoorbeeld op verzoek van de VN het kernongeval in Fukushima heeft onderzocht, heeft nog nooit een bedrag genoemd. Wat gaat een thoriumcentrale werkelijk kosten?

Uranium moet met ultracentrifuges in een speciale fabriek moeizaam geconcentreerd worden voordat het geschikt is voor gebruik. Bij thorium niet nodig. Brandstofstaven in een uraniumcentrale moeten ieder jaar vernieuwd worden en de oude staven jarenlang in een diep waterbassin bewaard. Niet nodig bij thorium. Een uraniumreactor zit voor de veiligheid in een zes centimeter dik stalen reactorvat. Bij thorium niet nodig want dat staat niet eens onder druk. Gebruikte brandstofstaven uit een uraniumcentrale moeten naar een opwerkingsfabriek om het bruikbaar materiaal eruit te halen. Thorium brandt gewoon helemaal op. Een thoriumreactor zal dus stukken goedkoper zijn dan een gewone centrale.

Een uraniumcentrale barst van de beveiligingen want niemand zit te wachten op nog een Tsjernobyl. Thorium kan niet ontploffen of een meltdown geven. Een thoriumreactor is de eenvoud zelf. Twee simpele vaten boven elkaar met onderin het gesmolten zout met daarin net zoveel thorium opgelost als voor die dag nodig is en bovenin grafiet, hetzelfde als in een potlood. In een uraniumreactor zit altijd een voorraad uranium voor een minstens vier jaar.

Peer de Rijk zegt dat de nadelen van de thoriumreactor zijn aangetoond. Knap want de eerste moet nog gebouwd worden. Hij haalt twee dingen door elkaar namelijk het gebruik van thorium en de MSR, de gesmolten zout reactor. Zestig jaar geleden heeft een MSR vijf jaar lang probleemloos gewerkt maar is gestopt omdat er geen plutonium voor kernwapens mee gemaakt kon worden. De MSR werd trouwens bedacht om het jaarlijks verwisselen van de uranium brandstofstaven te vermijden. Het uranium werd toen in het gesmolten zout opgelost en kon continu aangevuld worden. Geniaal was het idee dat het ook met het veilige thorium zou kunnen.

In een kernreactor vindt kernsplitsing plaats. Dat is het stapsgewijs uiteenvallen van de brandstof uranium of thorium. Er ontstaan tussenstoffen en bij uranium uiteindelijk het beruchte plutonium dat honderden eeuwen gevaarlijk blijft. In een thorium reactor ontstaat ook een klein beetje plutonium maar dat wordt door het thorium zelf verder verbrand. Uranium kan dat niet. De bewering van Peer de Rijk dat ook thorium afval levert dat 240.000 jaar gevaarlijk blijft is onzin, het thorium brandt gewoon helemaal op.

Ook beweert Peer de Rijk dat een thoriumreactor geschikt zou zijn om grondstof voor kernwapens te maken. Onbegrijpelijk. Als een enkele thorium-atoom in een thoriumreactor uiteenvalt en daarbij warmte afgeeft ontstaat via een reeks tussenstappen het eindproduct ofwel het afval. Het uiteenvallen van een atoom kun je niet stoppen. Bij thorium moet het beetje afval, de zogeheten actinides, driehonderd jaar buiten het milieu gehouden worden. Uranium geeft minstens twintig keer zoveel afval wat 240.000 jaar gevaarlijk blijft. Tussenproducten uit een thoriumreactor halen om daar kernwapens mee te maken is onmogelijk.

De eerste MSR reactor heeft vijf jaar gedraaid. Wij willen centrales die vijftig jaar of langer meegaan. Om geschikte materialen te vinden die bestand zijn tegen het gesmolten zout is nader onderzoek nodig. Zolang niet meer geld beschikbaar komt kan dat inderdaad nog lang duren. Jammer want een alternatief voor de fossiele brandstoffen is hard nodig.

Thorium, de duurzame en veilige energie van de toekomst. En de enige manier om het gevaarlijke afval van ontmantelde kernkoppen en van oude kerncentrales te vernietigen.