Veiligheid kerncentrales

Veiligheid van kerncentrales.

INES
De nog bij velen onbekende voordelen van thorium in een gesmolten zout reactor zijn het uitsluiten van een melt-down en minder bezwaarlijk afval, zowel wat betreft de hoeveelheid als de duur waarop het afval veilig moet worden opgeslagen.


Maar ook met betrekking tot de bestaande kernreactoren bestaan veel onduidelijkheden en misverstanden. Angst voor blootstelling aan radioactiviteit door kernrampen bepaalt de houding van velen ten aanzien van kernenergie. De vraag is in hoeverre deze houding op feiten is gebaseerd. Ad Komen, onze vriend en gesprekspartner van het eerste uur, heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van het gebruik van kernreactoren voor de opwekking van elektriciteit. In de bijlage treft u het resultaat van zijn gedegen onderzoek aan.

Het volledige artikel kunt u met de link hieronder downloaden:

                           hoe veilig zijn kerncentrales 

Help mee door gebruik van Thorium de opwarming van de aarde te stoppen. Meld u kosteloos aan. Klik op:  “Vriend van het Thorium”. Dank u! 


Thorium, de duurzame en veilige energie van de toekomst. En de enige manier om het gevaarlijke afval van ontmantelde kernkoppen en van oude kerncentrales te vernietigen.